• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  XÂY DỰNG TUYẾN NƯỚC THẢI VÀ TRẠM BƠM TẠI KDC SUỐI TRE - VSIP II-A

   General information:

   SUỐI TRE

   Completion time:

   2018 - 2019

    Thông tin chung:              Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng tuyến nước thải và trạm bơm tại Khu dân cư Suối Tre - VSIP II-A

     Thời gian hoàn thành:     2018 - 2019

     Chủ đầu tư:                     Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

     Địa chỉ liên hệ:                Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Tòa nhà VSIP, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương