• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG MƯỜI MUỘN ĐI TÂN THÀNH

   General information:

   XÂY DỰNG ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐOẠN Km8+170 – Km10+050 THUỘC CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA MƯỜI MUỘN ĐI NGÃ BA TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

   Completion time:

   2017

   teeee