• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG D20 - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

   Completion time:

    Thời gian hoàn thành: 8/2019

   Thông tin chung:                       Thi công xây dựng công trình đường D20 bao gồm các hạng mục: Đường giao thông, thoát nước mưa,                                                                     thoát nước thải và cây xanh, điện chiếu sáng, cấp nước.

   Thời gian hoàn thành:               2018-2019

   Chủ đầu tư:                               BQL các dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh

   Địa chỉ liên hệ:                          Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

  Hình ảnh thi công công trình tháng 12/2018