• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen
 • THI CÔNG CẦU DÂN CHỦ
 • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
 • Cùng
  • Cùng

   Saturday , Date 03/08/2019

   Trong lúc phải đối mặt khó khăn, nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn luôn giữ được hòa khí, tạo môi trường làm việc sôi nổi. Thậm chí, với quyết tâm dù khó khăn nhưng không để người lao động giảm thu nhập, mất việc, nhiều DN không sa thải công nhân (CN) và có nhiều giải pháp tăng lương cho người lao động.

  Find the article