• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG 20 - VSIP IIA

   Completion time:

   8/2012 - 12/2012

   Thông tin chung:                      Công trình: "Cung cấp vật liệu, thiết bị và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường số 20 (đoạn từ đường D1                                                                       đến đường D3) và san lấp đất công nghiệp lô 335 & 336 tại VSIP II-A - Giai đoạn 2

   Thời gian hoàn thành:              8/2012 - 12/2012    

   Chủ đầu tư:                              Công ty TNHH Liên doanh KCN Việt Nam - Singapore

   Địa chỉ liên hệ:                         Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương