• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN KHU D

   General information:

   KHU TRUNG TÂM VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỔNG THỂ KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN KHU D” GÓI THẦU: “HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, HỆ THỐNG T HOÁT NƯỚC MƯA

   Completion time:

   2016

   treterte