• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  XÂY DỰNG CẦU DÂN CHỦ VÀ ĐƯỜNG NỐI TẠI VSIP II-A

   Completion time:

   Thời gian hoàn thành: 8/2019

   Thông tin chung:                       Xây dựng cầu Dân Chủ (thi công cầu, chiếu sáng cầu), đường nối.

   Thời gian hoàn thành:               2018 

   Chủ đầu tư:                               Công ty TNHH Liên doanh Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP)

  Hình ảnh thi công cầu Dân Chủ