• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  XÂY DỰNG TRẠM PCCC-VSIP II

   General information:

   XÂY DỰNG TRẠM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ NHÀ BẢO VỆ KHU CÔNG NGHIỆP VSIP II

   Completion time:

   04/2010 – 07/2010

     Thông tin chung:                   1.500m2 bao gồm 1.000m2 văn phòng và 500m2 đường nộ bộ

     Thời gian hoàn thành:           04/2010 – 07/2010

     Chủ đầu tư:                           Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

      Địa chỉ liên hệ:                       Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Tòa nhà VSIP, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương