• logo
  • Investment - Construction Co., Ltd

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  CẢI TẠO 10 TRẠM TC CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ

   Completion time:

   1/2014 - 6/2014

   

   Thông tin chung:                       Cải tạo 10 trạm trung chuyển chất thải rắn Thành phố

    Thời gian hoàn thành:              1/2014 - 6/2014    

   Chủ đầu tư:                               BQL Các Khu Liên Hợp Xử lý chất thải Thành phố

   Địa chỉ liên hệ:                          40 Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh