• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  NHÀ XƯỞNG ICHIHIRO

   Completion time:

   10/2008 - 4/2009 

   Thông tin chung:                       Xây dựng nhà xưởng ICHIHIRO. 

   Thời gian hoàn thành:              10/2008 - 4/2009    

   Chủ đầu tư:                               Công ty TNHH ICHIHIRO Việt Nam

   Địa chỉ liên hệ:                          Khu Công nghiệp Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh