• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  NHÀ KHO CÔNG TY THAI KK

   Completion time:

   3/2011 - 7/2011

   Thông tin chung:            Thi công xây dựng, lắp đặt công trình Nhà kho lô 27A –

                                          KCX & CN Linh Trung III, Tây Ninh              

   Thời gian hoàn thành:   3/2011 - 7/2011    

   Chủ đầu tư:                    Công ty TNHH Thai KK INDUSTRY (Việt Nam) 

   Địa chỉ liên hệ:               Lô 26, KCX & CN Linh Trung III, Tây Ninh