• logo
  • Investment - Construction Co., Ltd

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  NHÀ XƯỞNG TAEDOO, SHINWOO, MI RAE

   Completion time:

   3/2009 - 6/2009 

  Thông tin chung:            Xây dựng nhà kho, đường nội bộ các nhà xưởng TAEDOO – VINA,                                                      SHINWOO – VIỆT NAM, MIRAE

   Thời gian hoàn thành:   3/2009 - 6/2009