• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPODIS

   Completion time:

   4/2010 - 9/2010

   Thông tin chung:             Thi công xây dựng, lắp đặt công trình nhà máy sản xuất dược phẩm

                                            OPODIS.HM: Nhà xưởng, đường nội bộ, cổng, tường rào, nhà bảo vệ

   Thời gian hoàn thành:   4/2010 - 9/2010    

   Chủ đầu tư:                     Công ty TNHH Dược phẩm - Dược liệu OPODIS

   Địa chỉ liên hệ:                Lô 78 KCX & CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh