• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  NHÀ XƯỞNG DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN

   General information:

   XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỞ RỘNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN TẠI HIỆP PHƯỚC, TP.HỒ CHÍ MINH

   Completion time:

   2013

     

    Thông tin chung:               Xây dựng phân xưởng đóng gói mở rộng 4.032m2, nhà đóng gói BIB, nhà điện, mái hiên mở rộng, bồn bể chứa bằng thép,

                                              đường, cống thoát nước và các công việc phụ trợ.

    Thời gian hoàn thành:       02/2013 – 6/2013    

    Chủ đầu tư:                       Chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

     Địa chỉ liên hệ:                  Lô C21, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM