• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  DỰ ÁN:HOÀN THIỆN HẠNG MỤC BÓ VỈA DỰ ÁN BECAMEX BÌNH PHƯỚC

   Thông tin chung:

   HOÀN THIỆN HẠNG MỤC BÓ VỈA DỰ ÁN BECAMEX BÌNH PHƯỚC BẰNG XE ĐỔ BÓ VỈA TỰ ĐỘNG POWER CURBER 5700 SUPER B. 

    

    

    

    

   Thời gian hoàn thành:

    Thời gian hoàn thành: 12/2019

   Chủ đầu tư:

   BECAMEX BÌNH PHƯỚC

  CÔNG TRÌNH khác liên quan