• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Bó vỉa Nhà xưởng giai đoạn 4 tại VSIP II-A

   Dự án:                                      Khu nhà xưởng giai đoạn 4 tại VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa nhà xưởng

   Thời gian hoàn thành:              2019

   Chủ đầu tư:                             Công ty TNHH ĐT-XD Nam Tín

   

  CÔNG TRÌNH khác liên quan