• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA NHÀ XƯỞNG CÔNG TY DỆT ĐẠI HÀO

   

   

   Dự án:                                      Nhà xưởng Công ty dệt Đại Hào ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa nhà xưởng

   Thời gian hoàn thành:              2018

   Chủ đầu tư:                             Công ty CP Xây dựng Trường Thuận

  CÔNG TRÌNH khác liên quan