• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA KHU NHÀ Ở NÔNG THÔN NAM LONG 1

   

   

   Dự án:                                      Khu nhà ở nông thôn Nam Long 1, Bàu Bàng, Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa 

   Thời gian hoàn thành:              2019

   Chủ đầu tư:                             Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Long 79

   

   

   

   Dự án:                                      Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3 tại xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa nhà xưởng

   Thời gian hoàn thành:              2019

   Chủ đầu tư:                             Công ty CP Tư vấn Địa ốc và Xây dựng An Đức

   

  CÔNG TRÌNH khác liên quan